آموزش ، بزرگترین سرمایه گذاری

رویدادهای حضوری و آنلاین پیش‌رو

تهران-دفترمرکزی
چگونه در بورس سرمایه‌گذاری کنیم؟

آشنایی با مفاهیم سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت دارایی و ساختار صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک تحت مدیریت مفید

مبتدی
حضوری
11 اسفند
شنبه
ساعت 13:30 الی 15:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل بنیادی صنایع-نیروگاه

تحلیل بنیادی صنایع شامل فلزات رنگی، فولاد و سنگ آهن، متانول - اوره و الفین، پالایشگاه، بانک، مخابرات و نیروگاه 

مبتدی
حضوری وبینار
12 اسفند
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
ورود به بورس ۱۴ اسفند

آشنایی با بازارهای مالی، ساز و کار و ارکان بورس، بازار بورس و فرابورس، مفاهیم ریسک و بازده، تشکیل سبد سرمایه گذاری

مبتدی
حضوری
14 اسفند
سه شنبه
ساعت 16:30 الی 19:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل بنیادی صنایع-مخابرات

تحلیل بنیادی صنایع شامل فلزات رنگی، فولاد و سنگ آهن، متانول - اوره و الفین، پالایشگاه، بانک، مخابرات و نیروگاه 

مبتدی
حضوری وبینار
19 اسفند
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
آشنایی با روش‌های سرمایه‌گذاری ۲۱ اسفند

آشنایی با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت ریسک های بازار

مبتدی
حضوری
21 اسفند
سه شنبه
ساعت 16:30 الی 19:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل تکنیکال مقدماتی

آشنایی با روش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال در خرید و فروش 

حرفه ای
حضوری وبینار
18 فروردین
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
شش جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل تکنیکال مقدماتی-جلسه ۲

آشنایی با روش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال در خرید و فروش 

حرفه ای
حضوری وبینار
25 فروردین
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
شش جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل تکنیکال مقدماتی-جلسه ۳

آشنایی با روش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال در خرید و فروش 

حرفه ای
حضوری وبینار
8 اردیبهشت
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
شش جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل تکنیکال مقدماتی-جلسه ۴

آشنایی با روش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال در خرید و فروش 

حرفه ای
حضوری وبینار
15 اردیبهشت
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
شش جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل تکنیکال مقدماتی-جلسه ۵

آشنایی با روش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال در خرید و فروش 

حرفه ای
حضوری وبینار
22 اردیبهشت
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
شش جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل تکنیکال مقدماتی-جلسه ۶

آشنایی با روش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال در خرید و فروش 

حرفه ای
حضوری وبینار
29 اردیبهشت
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
شش جلسه
تهران-دفترمرکزی
چگونه در بورس معامله کنیم؟-27فروردین

آشنایی با سامانه‌های معاملاتی، قوانین بازار، تابلوی معاملاتی، سامانه تحلیل بنیادی، معامله با موبایل

مبتدی
حضوری
27 فروردین
سه شنبه
ساعت 16:30 الی 17:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
ورود به بورس 24 فروردین

آشنایی با بازارهای مالی، ساز و کار و ارکان بورس، بازار بورس و فرابورس، مفاهیم ریسک و بازده، تشکیل سبد سرمایه گذاری

مبتدی
حضوری
24 فروردین
شنبه
ساعت 15:00 الی 17:30
یک جلسه