آموزش ، بزرگترین سرمایه گذاری

رویدادهای حضوری و آنلاین پیش‌رو

تهران-دفترمرکزی
تحلیل تکنیکال مقدماتی

آشنایی با روش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال در خرید و فروش 

حرفه ای
حضوری وبینار
18 فروردین
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
شش جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل تکنیکال مقدماتی-جلسه ۲

آشنایی با روش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال در خرید و فروش 

حرفه ای
حضوری وبینار
25 فروردین
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
شش جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل تکنیکال مقدماتی-جلسه ۳

آشنایی با روش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال در خرید و فروش 

حرفه ای
حضوری وبینار
8 اردیبهشت
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
شش جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی

آشنایی با روش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال در خرید و فروش 

حرفه ای
حضوری وبینار
11 اردیبهشت
چهارشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
شش جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل تکنیکال مقدماتی-جلسه ۴

آشنایی با روش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال در خرید و فروش 

حرفه ای
حضوری وبینار
15 اردیبهشت
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
شش جلسه
تهران-دفترمرکزی
آموزش تحلیل تکنیکال 18اردیبهشت

آشنایی با روش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال در خرید و فروش 

حرفه ای
حضوری وبینار
18 اردیبهشت
چهارشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
شش جلسه
تهران-دفترمرکزی
نگاهی به صنعت مخابرات در ایران و جهان

وسعت دامنه ارتباطات و مخابرات در توسعه جوامع بشری، آشنایی با اینترنت اشیا، روند توسعه ICT در جهان، مخابرات در آئینه آمار

عمومی
حضوری وبینار
21 اردیبهشت
شنبه
ساعت 16:00 الی 18:30
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
آشنایی با روش سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس

آشنایی با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت ریسک های بازار

عمومی
حضوری
14 اردیبهشت
شنبه
ساعت 16:30 الی 18:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل تکنیکال مقدماتی-جلسه ۵

آشنایی با روش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال در خرید و فروش 

حرفه ای
حضوری وبینار
22 اردیبهشت
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
شش جلسه
تهران-دفترمرکزی
چگونه در بورس معامله کنیم؟ 24 اردیبهشت

آشنایی با سامانه‌های معاملاتی، قوانین بازار، تابلوی معاملاتی، سامانه تحلیل بنیادی، معامله با موبایل

مبتدی
حضوری
24 اردیبهشت
سه شنبه
ساعت 16:00 الی 18:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی 25 اردیبهشت

آشنایی با روش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال در خرید و فروش 

حرفه ای
حضوری وبینار
25 اردیبهشت
چهارشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
شش جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل تکنیکال مقدماتی-جلسه ۶

آشنایی با روش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال در خرید و فروش 

حرفه ای
حضوری وبینار
29 اردیبهشت
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
شش جلسه
تهران-دفترمرکزی
آشنایی با روشهای سرمایه گذاری 31 اردیبهشت

آشنایی با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت ریسک های بازار

مبتدی
حضوری
31 اردیبهشت
سه شنبه
ساعت 16:00 الی 18:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی 1 خرداد

آشنایی با روش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال در خرید و فروش 

حرفه ای
حضوری وبینار
1 خرداد
چهارشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
شش جلسه
تهران-دفترمرکزی
تابلو خوانی در بازار بورس

معرفی بازار سرمایه، معرفی سایت TSETMC، تشریح بازارهای بورس و فرابورس و تابلوهای معاملاتی و بورس کالا و انرژی و پیدا کردن اطلاعات اساسی بازار

مبتدی
حضوری
4 خرداد
شنبه
ساعت 16:00 الی 18:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
تابلو خوانی در بازار بورس 5 خرداد

معرفی بازار سرمایه، معرفی سایت TSETMC، تشریح بازارهای بورس و فرابورس و تابلوهای معاملاتی و بورس کالا و انرژی و پیدا کردن اطلاعات اساسی بازار

مبتدی
حضوری وبینار
5 خرداد
یکشنبه
ساعت 14:00 الی 15:30
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
ورود به بورس 7 خرداد

آشنایی با بازارهای مالی، ساز و کار و ارکان بورس، بازار بورس و فرابورس، مفاهیم ریسک و بازده، تشکیل سبد سرمایه گذاری

مبتدی
حضوری
7 خرداد
سه شنبه
ساعت 16:30 الی 19:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی 8 خرداد

آشنایی با روش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال در خرید و فروش 

حرفه ای
حضوری وبینار
8 خرداد
چهارشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
شش جلسه
تهران-دفترمرکزی
چگونه در بورس معامله کنیم؟ 21 خرداد

آشنایی با سامانه‌های معاملاتی، قوانین بازار، تابلوی معاملاتی، سامانه تحلیل بنیادی، معامله با موبایل

مبتدی
حضوری
21 خرداد
سه شنبه
ساعت 16:30 الی 19:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی 22 خرداد

آشنایی با روش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال در خرید و فروش 

حرفه ای
حضوری وبینار
22 خرداد
چهارشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
شش جلسه
تهران-دفترمرکزی
آشنایی با روشهای سرمایه گذاری 28 خرداد

آشنایی با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت ریسک های بازار

مبتدی
حضوری
28 خرداد
سه شنبه
ساعت 16:30 الی 19:00
یک جلسه