گام اول را مطمئن بردارید

شروع سرمایه گذاری

مشاوران ما برای انتخاب راه و آغاز حرکت به شما کمک می کنند. فقط کافی است زمانی را برای گفت و گو مشخص کنید.
با تکمیل اطلاعات ذیل کارشناسان ما در تاریخ و زمان انتخاب شده با شما تماس می گیرند.
اطلاعات شما نزد کارگزاری مفید محفوظ خواهد ماند.
در ساعات کاری می توانید از طریق گفت و گوی آنلاین (پایین صفحه) با کارشناسان ما در ارتباط باشید.