گام اول را مطمئن بردارید

مشاوره برای شروع

سرمایه‌گذاری در بورس تنها به خرید و فروش سهام توسط شخص شما محدود نمی‌شود. اگر به دنبال راهکار مناسب سرمایه گذاری هستید، ما با ۲۳ سال سابقه فعالیت در بورس و تعامل با بیش از ۴۰۰ هزار سرمایه‌گذار، می‌توانیم به شما در شناسایی راهکار سرمایه‌گذاری مناسب کمک کنیم. کافی است زمانی را برای گفت و گو مشخص کنید.
با تکمیل اطلاعات ذیل مشاوران ما در تاریخ و زمان انتخاب شده با شما تماس می گیرند.
اطلاعات شما نزد کارگزاری مفید محفوظ خواهد ماند.مشاوره در روزهای شنبه تا چهارشنبه
ثبت درخواست برای همان روز امکانپذیر نمی باشد