دفاتر پیشخوان منتخب دولت


در حال حاضر در این مراکز صرفاً خدمات افتتاح حساب (دسترسی به معاملات آنلاین)، احراز هویت و دریافت کد بورسی ارائه می گردد.
لیست دفاتر پیشخوان منتخب دولت