آموزش ، بزرگترین سرمایه گذاری

رویدادهای حضوری و آنلاین پیش‌رو

تهران-دفترمرکزی
دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی-جلسه اول

آموزش مکانیزم و عملکرد کلیه ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال، آموزش کاربردی چارت خوانی، آموزش استراتژیهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال

حرفه ای
حضوری وبینار
24 مهر
چهارشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی-جلسه دوم

آموزش مکانیزم و عملکرد کلیه ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال، آموزش کاربردی چارت خوانی، آموزش استراتژیهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال

حرفه ای
حضوری وبینار
1 آبان
چهارشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره تحلیل بنیادی-جلسه اول 12 آبان

حرفه ای
حضوری وبینار
12 آبان
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
پنج جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره تحلیل بنیادی-جلسه دوم 19 آبان

آموزش تحلیل بنیادی در بازار سهام، آشنایی با سایتها و منابع معتبر جهت استفاده از داده های مالی برای تحلیل بنیادی، آموزش نحوه ارزشگذاری سهام و شرکتها

حرفه ای
حضوری وبینار
19 آبان
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
پنج جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی-جلسه سوم

آموزش مکانیزم و عملکرد کلیه ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال، آموزش کاربردی چارت خوانی، آموزش استراتژیهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال

حرفه ای
حضوری وبینار
22 آبان
چهارشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره تحلیل بنیادی-جلسه سوم 26 آبان

آموزش تحلیل بنیادی در بازار سهام، آشنایی با سایتها و منابع معتبر جهت استفاده از داده های مالی برای تحلیل بنیادی، آموزش نحوه ارزشگذاری سهام و شرکتها

حرفه ای
حضوری وبینار
26 آبان
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
پنج جلسه
تهران-دفترمرکزی
چگونه در بورس معامله کنیم؟ 28 آبان

معرفی پلتفرمهای معاملاتی،معرفی روش های خرید و فروش در بورس، آموزش پلتفرم معاملات آنلاین، معرفی خدمات کارگزاری مفید برای معامله گران

مبتدی
حضوری
28 آبان
سه شنبه
ساعت 14:00 الی 16:00
یک جلسه
اصفهان-شعبه-یک
آشنایی با سرمایه گذاری در بورس-28 آبان-اصفهان

آشنایی با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت ریسک های بازار

مبتدی
حضوری
28 آبان
سه شنبه
ساعت 15:00 الی 18:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
فیلترنویسی در بورس 28 آبان

معرفی سایت TSETMC، معرفی بخش فیلترنویسی تی اس ای، تشریح آیکون ها، آموزش فیلتر نویسی

حرفه ای
حضوری
28 آبان
سه شنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
آشنایی با روش سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس 29 آبان

آشنایی با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت ریسک های بازار

مبتدی
حضوری وبینار
29 آبان
چهارشنبه
ساعت 14:00 الی 16:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی-جلسه چهارم

آموزش مکانیزم و عملکرد کلیه ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال، آموزش کاربردی چارت خوانی، آموزش استراتژیهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال

حرفه ای
حضوری وبینار
29 آبان
چهارشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
آشنایی با روش سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس 2 آذر

آشنایی با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت ریسک های بازار

مبتدی
حضوری
2 آذر
شنبه
ساعت 10:00 الی 12:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
آشنایی با تحلیل بنیادی 2 آذر

معرفی تحلیل بنیادی و مفاهیم و اصطلاحات، آشنایی با سایت شركت مديريت فناوري بورس تهران، آشنایی با سایت کدال

حرفه ای
حضوری وبینار
2 آذر
شنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
مدیریت ریسک و سرمایه در بورس 3 آذر

شناخت ریسک، انواع ریسک بازار، مدیریت دارایی 

مبتدی
حضوری
3 آذر
یکشنبه
ساعت 14:00 الی 16:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره تحلیل بنیادی-جلسه چهارم 3 آذر

آموزش تحلیل بنیادی در بازار سهام، آشنایی با سایتها و منابع معتبر جهت استفاده از داده های مالی برای تحلیل بنیادی، آموزش نحوه ارزشگذاری سهام و شرکتها

حرفه ای
حضوری وبینار
3 آذر
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
پنج جلسه
تهران-دفترمرکزی
آشنایی با روش سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس 6 آذر

آشنایی با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت ریسک های بازار

مبتدی
حضوری
6 آذر
چهارشنبه
ساعت 14:00 الی 16:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی-جلسه پنجم

آموزش مکانیزم و عملکرد کلیه ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال، آموزش کاربردی چارت خوانی، آموزش استراتژیهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال

حرفه ای
حضوری وبینار
6 آذر
چهارشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره تحلیل بنیادی-جلسه پنجم 10 آذر

آموزش تحلیل بنیادی در بازار سهام، آشنایی با سایتها و منابع معتبر جهت استفاده از داده های مالی برای تحلیل بنیادی، آموزش نحوه ارزشگذاری سهام و شرکتها

حرفه ای
حضوری وبینار
10 آذر
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
پنج جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی-جلسه ششم

آموزش مکانیزم و عملکرد کلیه ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال، آموزش کاربردی چارت خوانی، آموزش استراتژیهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال

حرفه ای
حضوری وبینار
13 آذر
چهارشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی-جلسه هفتم

آموزش مکانیزم و عملکرد کلیه ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال، آموزش کاربردی چارت خوانی، آموزش استراتژیهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال

عمومی
حضوری وبینار
20 آذر
چهارشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
یک جلسه