آموزش ، بزرگترین سرمایه گذاری

رویدادهای حضوری و آنلاین پیش‌رو

تهران-دفترمرکزی
دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی-جلسه اول

آموزش مکانیزم و عملکرد کلیه ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال، آموزش کاربردی چارت خوانی، آموزش استراتژیهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال

حرفه ای
حضوری وبینار
24 مهر
چهارشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
چگونه در بورس معامله کنیم؟ 28 مهر

آشنایی با سامانه های معاملاتی، نحوه کارکردن با پلتفرمهای معاملات آنلاین و آشنایی با قوانین معاملات در بورس

مبتدی
حضوری وبینار
28 مهر
یکشنبه
ساعت 14:00 الی 16:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
تابلو خوانی در بازار بورس 28 مهر

معرفی بازار سرمایه، معرفی سایت TSETMC، تشریح بازارهای بورس و فرابورس و تابلوهای معاملاتی و بورس کالا و انرژی و پیدا کردن اطلاعات اساسی بازار

مبتدی
حضوری وبینار
28 مهر
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
اوراق با درآمد ثابت و فرصت های سرمایه گذاری در آن-30 مهر

اوراق مشارکت و انواع آن، صندوقهای درآمد ثابت، سایر زمینه های سرمایه گذاری اوراق مشارکت

مبتدی
حضوری وبینار
30 مهر
سه شنبه
ساعت 14:00 الی 16:00
یک جلسه
زنجان
آشنایی با سرمایه گذاری در بورس- 30 مهر - زنجان

آشنایی با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت ریسک های بازار

مبتدی
حضوری
30 مهر
سه شنبه
ساعت 16:00 الی 17:30
یک جلسه
کرمان
آشنایی با سرمایه گذاری در بورس- 30 مهر - کرمان

آشنایی با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت ریسک های بازار

مبتدی
حضوری
30 مهر
سه شنبه
ساعت 16:00 الی 18:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
چگونه از دانش تکنیکال استفاده کنیم 30مهر

کاربرد تحلیل تکنیکال در بررسی سهام

حرفه ای
حضوری وبینار
30 مهر
سه شنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
یک جلسه
سنندج
آشنایی با سرمایه گذاری در بورس- 30 مهر - سنندج

آشنایی با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت ریسک های بازار

مبتدی
حضوری وبینار
30 مهر
سه شنبه
ساعت 17:00 الی 19:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
آشنایی با روش سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس 1 آبان

آشنایی با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت ریسک های بازار

مبتدی
حضوری وبینار
1 آبان
چهارشنبه
ساعت 14:00 الی 16:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی-جلسه دوم

آموزش مکانیزم و عملکرد کلیه ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال، آموزش کاربردی چارت خوانی، آموزش استراتژیهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال

حرفه ای
حضوری وبینار
1 آبان
چهارشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
کرمان
آشنایی با سرمایه گذاری در بورس-2 آبان - کرمان

آشنایی با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت ریسک های بازار

مبتدی
حضوری
2 آبان
پنجشبه
ساعت 10:30 الی 13:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی-جلسه سوم

آموزش مکانیزم و عملکرد کلیه ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال، آموزش کاربردی چارت خوانی، آموزش استراتژیهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال

حرفه ای
حضوری وبینار
22 آبان
چهارشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی-جلسه چهارم

آموزش مکانیزم و عملکرد کلیه ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال، آموزش کاربردی چارت خوانی، آموزش استراتژیهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال

حرفه ای
حضوری وبینار
29 آبان
چهارشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی-جلسه پنجم

آموزش مکانیزم و عملکرد کلیه ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال، آموزش کاربردی چارت خوانی، آموزش استراتژیهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال

حرفه ای
حضوری وبینار
6 آذر
چهارشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی-جلسه ششم

آموزش مکانیزم و عملکرد کلیه ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال، آموزش کاربردی چارت خوانی، آموزش استراتژیهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال

حرفه ای
حضوری وبینار
13 آذر
چهارشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی-جلسه هفتم

آموزش مکانیزم و عملکرد کلیه ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال، آموزش کاربردی چارت خوانی، آموزش استراتژیهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال

عمومی
حضوری وبینار
20 آذر
چهارشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
یک جلسه