مبتدی
حضوری
1523

هدف دوره: 

کارگزاری مفید در راستای افزایش آگاهی عمومی افراد جامعه نسبت به بازار سرمایه و با توجه به مسئولیت اجتماعی خود، اقدام به برگزاری دوره‌ آموزش مقدماتی بورس نموده است. این دوره را می‌توان نخستین گام برای ورود به بازار سرمایه و سرمایه‌گذرای در این بازار به شمار آورد.

محورهای اصلی دوره:
  • معرفی بازار سرمایه
  • معرفی روش های سرمایه گذاری در بازار سرمایه
  • تشریح سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس
  • معرفی مدیریت دارایی مفید
  • آشنایی با صندوقهای سرمایه گزاری مفید
زمان‌بندی برگزاری دوره
آشنایی با روش سرمایه گذاری  در بورس
روز ساعت
سه شنبه 15 بهمن 15:00 تا 17:00
مدرس دوره:
محمد فرخیان
کارشناس بازار سرمایه

توجه
  • شرکت در این دوره برای عموم آزاد و رایگان است.
  • این دوره فقط به صورت حضوری برگزار می شود.

 

رویدادهای بیشتر

ثبت نام