مبتدی
حضوری
349

هدف دوره: 

کارگزاری مفید در راستای افزایش آگاهی عمومی افراد جامعه نسبت به بازار سرمایه و با توجه به مسئولیت اجتماعی خود، اقدام به برگزاری دوره‌ آموزش مقدماتی بورس نموده است. این دوره را می‌توان نخستین گام برای ورود به بازار سرمایه و سرمایه‌گذرای در این بازار به شمار آورد.

محورهای اصلی دوره:
  • تشریح تاریخچه پیدایش بورس
  • تشریح ساختار بازار سرمایه، سازوکار و قوانین حاکم بر آن
  • آشنایی با اصطلاحات اولیه بازار سرمایه
  • آشنایی با مفاهیم ریسک و بازده
  • آشنایی با مدیریت دارایی
معرفی دوره‌ی آشنایی با بورس و بازار سرمایه

شرکت کنندگان در این کلاس با ساختار بازار سرمایه ایران آشنا می‌شوند.

زمان‌بندی برگزاری دوره
آشنایی مقدماتی با بازار سرمایه و سرمایه گذاری در آن
روز ساعت
 سه شنبه 15 بهمن 16:00 تا 18:00
مدرس دوره:
نوید خرم نیا
مشاور سرمایه گذاری

 


توجه
  • شرکت در این کلاس برای عموم آزادو رایگان است.

 

رویدادهای بیشتر