نتایج جستجو در برچسب‌ها

نتایج یافت شده برای برچسب: توسعه زیرساخت

1. توسعه زیرساخت‌ها همزمان با افزایش کاربران

مجموع سیاست‌های پولی و مالی و شرایط اقتصادی کشور موجب شد تا جریان نقدینگی طی یک سال اخیر، با سرعتی فراتر از گذشته به سمت بازار سرمایه حرکت کند. این نقدینگی‌ بورس را با هدف کسب سود کوتاه‌مدت و میان‌مدت، به عنوان پربازده‌ترین بازار کشور مورد شناسایی قرار داد.

ایجاد شده در 10/31/2020